Line
Purkrabská UP

Centrum pro výuku a výzkum UP - Purkrabská

Cílem projektu je rekonstrukce objektu při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, který tvoří dvě budovy na ul. Purkrabská s číslem popisným 2 a 4 a dále nádvoří sloužící pro účely výuky, především z oboru Dramaterapie.

V objektu jsou situovány kromě odborných a specializovaných učeben a laboratoří (přírodovědného charakteru - laboratoře biologické, mykologické, botanické či zoologické a dále terapeutické laboratoře speciálně pedagogické) i učebny obecného charakteru sloužící pro běžnou výuku všech pracovišť fakulty i univerzity.

Kontakt

Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5,
771 40 Olomouc

Podpora projektu